Sla inhoud over

INLEIDING

De jury heeft, zoals de afgelopen jaren, die geaccrediteerde kunstacademies bezocht die een aparte afstudeerrichting fotografie hebben. Dat zijn: de Koninklijke Academies van Beeldende Kunsten in Den Haag; Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost; de AKI in Enschede; Gerrit Rietveld Academie Amsterdam; de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht; Willem de Kooning in Rotterdam. Er studeerden dit jaar zevenenzeventig studenten af, vorig jaar waren dat er nog negentig.

WINNER 2012
Ola Lanko

GENOMINEERDEN 2012
Iztok Klančar (KABK)
Ola Lanko (Rietveld)
Bram van Oosten (HKU)
Dominique Princen (Rietveld)
Philip Schuette (KABK)

JURY 2012
Sterre Sprengers
Colette Olof
Koen Hauser
Download het juryrapport.

SAMENVATTING VAN HET JURYRAPPORT

IZTOK KLANCAR (KABK)

My Men
Het project My Men is een fotografisch essay over de twee mannen die allesbepalend zijn geweest in zijn leven. In zijn audio-visuele presentatie heeft hij beeld en geluid zo weten te verweven dat het een zeer krachtige intense beleving wordt om naar te kijken. Zijn beeldtaal is afwisselend romantisch, letterlijk, suggestief en shockerend. In zijn boek heeft hij datzelfde materiaal op een andere manier weten te behandelen, wat laat zien hoe zeer hij de kracht van editing weet te benutten. Zijn werk verdient zijn plek, zowel in de documantaire hoek als aan de toegepaste kant van fotografie, en dat maakt het zeer effectief. We zijn erg benieuwd naar wat Iztok Klancar ons in de toekomst nog meer zal gaan laten zien.

OLA LANKO (RIETVELD)

Required Reading
In haar project Required Reading heeft zij op een wetenschappelijke en artistiek verfrissende manier onderzoek gedaan naar hoe wij mensen beelden lezen. Wat hebben wij in een beeld nodig om het te interpreteren, hoe zeer is dit cultureel bepaald en hoezeer houden onze ogen ons eigenlijk voor de gek. In kleine stappen weet zij verschillende aspecten op geniaal simplistische manier haar denkpatronen inzichtelijk te maken. Zowel in haar boek, als in het gepresenteerde werk aan de muur weer zij zowel visueel als inhoudelijk een intrigerend eigenzinnig onderzoek uiteen te zetten.

BRAM VAN OOSTEN (HKU)

Bram van Oosten heeft in zijn project het medium fotografie op een heel ander niveau onderzocht dan de andere genomindeeren. Hij toont zijn fascinatie voor het ambachtelijke aspect van het medium, de mogelijkheid om op zo fysiek mogelijke manier beeld te creëren. Het is een ouderwetse omgang met medium dat we vandaag de dag wat verloren lijken te zijn. Zijn experimenten behandeld hij als archeologische vondsten, wat een prachtige presentatie van zijn werk heeft opgeleverd. Alles straalt een liefde voor het mystieke en fysieke dat het medium fotografie ook kan zijn.

DOMINIQUE PRINCEN (ST. JOOST)

Dominique Princen heeft haar zoektocht in haar fascinatie en frustratie van fotografie zonder het-zelf-te-hoeven-maken, weten om te zetten in een zeer persoonlijk en tegelijk wetenschappelijk onderzoek naar de beleving van het medium. Ze toont zich een goed schrijver in korte essays die een reflectie geven op de functionaliteit en gebruik van fotografie in de kunst en het dagelijks leven. Door alles gratis toegankelijk te maken via haar website hoopt ze een discussie aan te gaan over haar bevindingen, en we zijn benieuwd hoe zij dit in de toekomst verder weet uit te bouwen.

PHILIP SCHUETTE (KABK)

Lookism
Philip Schuette heeft in zijn project Lookism twee interessante uitwerkingen gegeven aan onze omgang met beeld vandaag de dag. Met zijn uitvinding de Image Typewriter stelt hij niet alleen de vraag hoe om te gaan met onze dagelijkse overdosis aan beeld, maar heeft er een antwoord op: een mailprogramma die woorden omzet in beeld gegenereerd door een internet zoekmachine. Aan de problematiek van exponentiële groei van visuele communicatie in onze maatschappij weet hij vernieuwende conclusies te verbinden, zo ook in zijn andere uitwerking van een krant vol beeld zonder tekst. Van elke duiding ontdaan gaat het beeld een eigen leven leiden door de vele interpretaties die wij bij foto’s kunnen geven. Hierin weet Philip echt stappen verder te gaan door aan veel gemaakte constateringen veelbetekende en vernieuwende conclusies te verbinden.